Mindfulness Based Stress Reduction

(MBSR)

Stress reductie door aandachttraining

Stress
Stress kan ontstaan door hoge eisen die aan je jezelf stelt, verwachtingen vanuit de omgeving, of veel taken moeten doen in een krap tijdsbestek. Werk en familie kunnen veel van je vragen. Je kunt je in een omgeving bevinden die in verandering is, bijvoorbeeld door een reorganisatie op het werk of verlies van werk door ontslag of pensioen. Door de complexiteit van je leven kun je het gevoel hebben altijd achter de feiten aan te lopen. Of het overzicht kwijt te zijn.
Stress kan ook veroorzaakt worden door ziekte of lichamelijke beperkingen of door ingrijpende gebeurtenissen zoals een verlies of een scheiding. Langdurige of ernstige stress kan gepaard gaan met allerlei psychische en lichamelijke klachten.
Om met stress in ons leven om te gaan ontwikkelen we vaak automatische reacties. Deze reacties helpen vaak wel even, echter op den duur verergeren ze meestal de stress.
De mindfulness training leert je de stress op een gezonde manier te beantwoorden en keuzes te maken die je ondersteunen. Je krijgt weer de regie over je leven, ook al zijn er moeilijkheden, ook al is er stress, onzekerheid, pijn of verdriet.
Gaande weg sta je weer aan het roer van je eigen leven.


Mindfulness
Mindfulness betekent met milde, open en onverdeelde aandacht aanwezig zijn bij dat wat zich op dit moment aandient. Zonder het anders te willen dan het nu is. Zonder ergens anders te willen zijn dan waar je nu bent.
Helder en objectief waarnemen wat er op dit moment is aan gedachten, lichamelijke sensaties, gevoelens of emoties. Zonder deze te veroordelen, erover te fantaseren of te piekeren.
Als je meer in het moment bent, gaan gedachten, lichamelijke sensaties, gevoelens of emoties minder met je op de loop. Je kunt er op een nieuwe, meer ondersteunende manier mee omgaan. Van belang bij de beoefening van mindfulness is: niet oordelen, erkennen wat er is, geduld, eindeloos opnieuw beginnen, vertrouwen, mildheid, niet streven naar resultaat, loslaten, speelsheid en humor.


Stressreductie door aandachttraining
Deze training is in 1979 ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn aan de University of Massachusetts Medical Center in de Verenigde Staten.
Hij ontwikkelde het programma onder de naam ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR).
MBSR is een wetenschappelijk onderbouwde training bij stress, chronische pijn, moeheid, depressie en angst.
De ‘stressreductie door aandachttraining’ is een oefenprogramma van acht weken onder deskundige begeleiding in een kleine groep. De training bestaat uit: een voorgesprek, acht bijeenkomsten van twee en een half uur, een hele oefendag ( inclusief lunch) en een nagesprek. De training is praktisch van aard. Je leert door te doen.
De training vraagt een grote eigen inzet. Het echte leren gebeurt thuis, tijdens het dagelijks oefenen met de CD’s.
Als je deelneemt verbind je je om gedurende deze acht weken, zes dagen per week minstens drie kwartier thuis te oefenen.